Przejdź do treści strony
a a a

W Holandii

obraz

W 2009 r. – wykorzystując doświadczenia nabyte podczas budowy elektrowni atomowej w Finlandii – POLBAU rozpoczął prace przy budowie konwencjonalnej elektrowni MPP3 POWER PLANT MAASVLAKTE niedaleko Rotterdamu.

Zakres prac żelbetowych obejmował między innymi obiekty hydro-techniczne, jak: kanały obiegu czynnika chłodzącego, przepompownie czy stacje technicznego uzdatniania wody morskiej, a także budynki centralnej sterowni, maszynowni z blokiem turbinowym i zespołu elektrofiltrów oraz fundamenty pod konstrukcje stalowe pozostałych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury nowo powstającej elektrowni. Prace zostały zakończone 31.12.2015 roku.