Przejdź do treści strony
a a a

Polityka jakości

Firma POLBAU zajmuje się wykonawstwem budownictwa powszechnego, remontów oraz montażem konstrukcji stalowych. Cele strategiczne firmy to:

  • uzyskanie satysfakcji Klientów,
  • umacnianie pozycji firmy na rynku budowlanym,
  • stała poprawa wyników finansowych spółki,
  • pozyskiwanie nowych rynków.

Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez:

  • utrzymanie i stałe doskonalenie systemu zapewnienia jakości zgodnego z wymogami ISO 9001:2008,
  • zaangażowanie kadry kierowniczej i personelu podstawowego,
  • stosowanie nowoczesnego wyposażenia i rozwiązań technologicznych,
  • monitorowanie procesów i analizę satysfakcji klienta.

Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008 służy pełniejszemu rozpoznaniu oczekiwań i wymagań Klientów.

Zapewniamy wszechstronny rozwój zawodowy pracowników POLBAU oraz satysfakcjonujące warunki pracy podczas realizacji powierzonych zadań.

W osiąganie celów zaangażowani są wszyscy pracownicy.