Przejdź do treści strony
a a a

Przebudowa szpitala w Oleśnie

30 Maj 2016 r.

Program inwestorski przewidywał przebudową i adaptację istniejących pomieszczeń szpitalnych Oddziału Ginekologii oraz dostosowanie pomieszczeń OIOM-u i Bloku Operacyjnego do aktualnych wymagań określonych warunkami technicznymi i przepisami prawa budowlanego.

Zakres robót budowlanych na Oddziale Ginekologicznym obejmował:
zmianę układu pomieszczeń z dostosowaniem do obecnych wymogów, wykonanie wentylacji i klimatyzacji, zmianę istniejących urządzeń medycznych i sanitarnych na nowe, wymianę instalacji siłowej, oświetlenia oraz gniazdek wtyczkowych, instalacji niskoprądowych i instalacji wod-kan z pozostawieniem instalacji tranzytowych zasilających inne oddziały.

Zakres robót na Oddziale Intensywnej Terapii obejmował:
rozbiórkę istniejących ścian działowych i sufitów podwieszonych, wykonanie nowych otworów w ścianach wewnętrznych oraz ścianek działowych, wykonanie sufitów podwieszonych w części komunikacyjnej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, zamurowania otworów okiennych, wymianę zniszczonych posadzek i tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach, wyłożenie ścian w niektórych pomieszczeniach glazurą, wymianę i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i zimnej wody, wymianę i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, wykonanie instalacji kanalizacji wewnętrznej do nowo projektowanych urządzeń sanitarnych, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie instalacji gazów medycznych, wykonanie i modernizacja elektrycznej  instalacji wewnętrznej i niskoprądowej.

Zakres robót na Bloku Operacyjnycm obejmował:
rozbiórkę istniejących ścian działowych w zakresie określonym w projekcie, rozbiórkę istniejących sufitów podwieszonych, wykonanie nowych otworów w ścianach wewnętrznych, rozbiórkę płyt korytkowych stropodachu nad salami operacyjnymi, wykonanie nowego pokrycia dachu nad budynkiem "C" i nowych płyt korytkowych nad sala mi operacyjnymi, dobudowę do budynku korytarza od strony północnej budynku "C", wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie sufitów podwieszonych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę stolarki okiennej, zamurowania otworów okiennych, wymianę zniszczonych posadzek, wymianę zniszczonych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach, wyłożenie ścian w niektórych pomieszczeniach glazurą, panelami ze stali nierdzewnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, a także wykonanie instalacji kanalizacji wewnętrznej do nowo projektowanych urządzeń sanitarnych, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie  instalacji gazów medycznych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej i niskoprądowej.

« Powrót do listy